No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 224 262 108 expynar@conferencepartners.cz

Program

Program EXPYnář III. ročník

15.9.2020 (EXPYnář 11) Urgentní stavy u extrapyramidových onemocnění
​13.10.2020 (EXPYnář 12) Poruchy chůze
10.11.2020 (EXPYnář 13) Funkční poruchy hybnosti
15.12.2020 (EXPYnář 14)   Tiky a Tourettův syndrom
12.01.2021 (EXPYnář 15) Polékové extrapyramidové poruchy

Začátek vysílání v 19:00 hod.