No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 773 779 632 sloukova@solen.cz

Program

Program EXPYnář IV. ročník

12.10.2021 (EXPYnář 16) Dyskineze u Parkinsonovy nemoci
​23.11.2021 (EXPYnář 17) Třes: umíme jej vyšetřit a (vy)léčit?
14.12.2021 (EXPYnář 18) Diagnostika dystonií – nepropadejme panice!
11.1.2022 (EXPYnář 19)   Terapie agonisty dopaminu – prevence a řešení komplikací
15.2.2022 (EXPYnář 20) Terapeutické možnosti u multisystémové atrofie

Začátek vysílání v 17:30 hod.


Předchozí ročníky: EXPYnář III

15.9.2020 (EXPYnář 11) Urgentní stavy u extrapyramidových onemocnění
​13.10.2020 (EXPYnář 12) Poruchy chůze
10.11.2020 (EXPYnář 13) Funkční poruchy hybnosti
15.12.2020 (EXPYnář 14)   Tiky a Tourettův syndrom
12.1.2021 (EXPYnář 15) Polékové extrapyramidové poruchy