No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 773 779 632 sloukova@solen.cz

Úvod

ONLINE WEBINÁŘE S TÉMATIKOU EXTRAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na IV. ročníku EXPYnáře, online výukového webinářového programu pro extrapyramidová onemocnění, který pořádá Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Kurz se bude vysílat živě v těchto termínech: 12.10.2021, 23.11.2021, 14.12.2021, 11.1.2022 a 15.02.2022, začátek vysílání od 17:30 hodin. EXPYnáře Vám poskytnou další vzdělávání v diagnostice a léčbě onemocnění bazálních ganglií. Výhodou zvolené on-line formy výuky je možnost připojení se do programu odkudkoliv z Vašich počítačů. Součástí programu bude i možnost diskuse a zodpovězení Vašich dotazů. Plánujeme opět možnost zpětného zhlédnutí všech dílů IV. ročníku po odvysílání všech dílů.

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na on-line shledanou.

 Za Centrum extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN

Hana Brožová a spolupracovníci

HB podpis