No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN +420 777 714 679 pavkova@solen.cz

Informace

EXPYNÁŘ V.ročník

EXPYNÁŘ (5. ročník 2022/23) bude zahrnovat pět online lekcí á 75 minut.

Začátek vysílání v 17:30 hod.
Expynáře poskytují další vzdělávání v diagnostice a léčbě onemocnění bazálních ganglií on-line formou.

Součástí programu bude možnost diskuse a zodpovězení dotazů.

Expynář je pořádán dle SP č. 16 ČLK.

Účastníci, kteří zhlédnou min. 4 z 5 plánovaných expynářů, získají 8 kreditů do systému vzdělávání ČLK (certifikáty budou rozesílány od 13.3.2023).

Systém výuky:
Po přihlášení do online formuláře bude účastníkovi zaslán link pro přihlášení do systému EXPYNÁŘE. Účastník má možnost sledovat kurzy on-line a na konci přednášky se zúčastnit diskuse. Účast na kurzech je evidována

Přihlašovací údaje pro sledování přímého přenosu webináře budou rozesílány vždy den před konáním akce na e-mail, který jste uvedli při registraci. Přednášky se budou odehrávat v prostředí aplikace ZOOM.

Pořadatel:
SOLEN s. r. o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze

Odborný garant za neurologii:
MUDr. Hana Brožová, Ph.D. - Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK

Témata:
Diagnostika Parkinsonovy nemoci
Terapie Parkinsonovy nemoci
Intervenční terapie Parkinsonovy nemoci
Rehabilitace u Parkinsonovy nemoci
Huntingtonova nemoc