No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 773 779 632 sloukova@solen.cz

Informace

EXPYNÁŘ IV.ročník

EXPYNÁŘ (4. ročník 2021/22) bude zahrnovat pět online lekcí á 75 minut.
EXPYNÁŘ je pořádán dle SP č. 16 ČLK. Kredity do systému vzdělávání ČLK získají účastníci, kteří zhlédnou min. 4 z 5 plánovaných expynářů. Certifikáty budou rozeslány v týdnu od 21. 2. 2022 na e-mail uvedený při registraci.
Pořadatel:
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (http://www.neurologie.lf1.cuni.cz/)
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, 1. lékařskou fakultou
 
Odborný garant za neurologii:
MUDr. Hana Brožová, Ph.D. - Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK
 
Témata:
  • Dyskineze u Parkinsonovy nemoci
  • Třes: umíme jej vyšetřit a (vy)léčit?
  • Diagnostika dystonií - nepropadejme panice!
  • Terapie agonisty dopaminu - prevence a řešení komplikací
  • Terapeutické možnosti u multisystémové atrofie
 
Systém výuky
Po přihlášení do online formuláře bude účastníkovi zaslán link pro přihlášení do systému EXPYNÁŘE. Účastník má možnost sledovat kurzy on-line a na konci přednášky se zúčastnit diskuse. Účast na kurzech je evidována a přičítá se na účet kreditů účastníka. Po odvysílání posledního dílu dostane účastník certifikát s patřičnými kredity. EXPYNÁŘE se započítávají do aktivit pro zájemce o získání licence expy specialisty.
Detailní návod ke sledování EXPYNÁŘE naleznete před začátkem vysílání v úvodu této webové stránky.