No module Published on Offcanvas position
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 773 779 632 sloukova@solen.cz

Informace

EXPYNÁŘ IV.ročník

EXPYNÁŘ (4. ročník 2021/22) bude zahrnovat pět online lekcí á 75 minut.

EXPYNÁŘ je pořádán dle SP č. 16 ČLK. A je ohodnocen 8 kredity do systému vzdělávání ČLK pro účastníky, kteří zhlédnou min. 4 z 5 plánovaných expynářů. Certifikáty budou rozeslány v týdnu od 21. 2. 2022 na e-mail uvedený při registraci.

Systém výuky:
Po přihlášení do online formuláře bude účastníkovi zaslán link pro přihlášení do systému EXPYNÁŘE. Účastník má možnost sledovat kurzy on-line a na konci přednášky se zúčastnit diskuse. Účast na kurzech je evidována

Přihlašovací údaje pro sledování přímého přenosu webináře budou rozesílány vždy den před konáním akce na e-mail, který jste uvedli při registraci. Přednášky se budou odehrávat v prostředí aplikace ZOOM.

Pořadatel:
SOLEN s. r. o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze

Odborný garant za neurologii:
MUDr. Hana Brožová, Ph.D. - Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK

Témata:
Dyskineze u Parkinsonovy nemoci
Třes: umíme jej vyšetřit a (vy)léčit?
Diagnostika dystonií - nepropadejme panice!
Terapie agonisty dopaminu - prevence a řešení komplikací
Terapeutické možnosti u multisystémové atrofie